El Premi Voluntariat vol reconèixer, socialment i institucional, les entitats que dediquen les seves activitats a la promoció dels valors cívics i d’enfortiment de la societat al nostre país.  
 
En aquesta edició vol premiar aquells projectes la finalitat dels quals sigui, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte del voluntariat de l’entitat en la societat i de l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho. 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 4 d’octubre de 2017.
Per a més informació, consulteu aquest enllaç.
Presentada una nova edició del Premi Voluntariat